projektowanie instalacji elektrycznych

projektowanie sieci kablowych

instalacje elektryczne

pomiary elektryczne

kosztorysy

Strona główna

Oferta

Realizacje

Partnerzy

Kontakt


  Usługi projektowe:
 • projektowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych
  i odgromowych (mieszkania, domy, osiedla, biura i hotele, centra handlowe, budynki przemysłowe),
 • projektowanie przyłączy elektroenergetyelektrycznych,
 • projektowanie efektownych instalacji oświetleniowych wraz
  z wykonaniem trójwymiarowej wizualizacji obiektu,
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej.
  Pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe):
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiary rezystancji uziemień ochronnych,
 • niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych
  i wyrównawczych,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
 • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych,
 • pomiay rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenie ochrony przez separację elektryczną,
 • badania elektronarzędzi.projektowanie instalacji elektrycznych

projektowanie sieci kablowych

instalacje elektryczne

pomiary elektryczne

kosztorysy