projektowanie instalacji elektrycznych

projektowanie sieci kablowych

projektowanie sieci napowietrznych

pomiary elektryczne

kosztorysy robót elektrycznych

Strona główna

Oferta

Cennik

Realizacje

Kontakt


  Usługi projektowe:
 • projektowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych (mieszkania, domy, osiedla, centra handlowe, biura i hotele),
 • projektowanie sieci elektroenergetycznych (kablowych, napowietrznych),
 • projektowanie efektownych instalacji oświetleniowych wraz z wykonaniem trójwymiarowej wizualizacji obiektu,
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczych.
  Instalacje elektryczne:
 • kompleksowy montaż instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach (mieszkania, domy, sklepy, lokale gastronomiczne, zakłady pracy, budynki przemysłowe itp.),
 • wymiana i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie przyłączy energetycznych.
  Inteligentne instalacje elektryczne:
 • instalacje bezprzewodowego sterowania domem w oparciu o system X-Comfort,
 • inteligentne instalacje elektryczne w oparciu o system LCN.
  Dodatkowo wykonujemy:
 • instalacje domofonowe i videodomofonowe,
 • instalacje głośnikowe oraz okablowanie sal do kina domowego (instalacja audio-video).
  Pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe):
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiary rezystancji uziemień ochronnych,
 • niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych
  i wyrównawczych,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
 • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych,
 • pomiay rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenie ochrony przez separację elektryczną,
 • badania elektronarzędzi.projektowanie instalacji elektrycznych

projektowanie sieci kablowych

projektowanie sieci napowietrznych

pomiary elektryczne

kosztorysy robót elektrycznych